Ziyaretçi Defteri

metin erbek (çevre koruma kontrol daire bşk.) - 15.5.2014 00:00:00

Merhaba. Bildiğiniz üzere 4 nolu şube muhtelif konularda bilgilendirme mesajları atma işlemine başladı. Bir anlamda, dayanışma anlamında faydalı olduğu söylenebilir. Soma`da gerçekleşen katliam üzerine TÜRK-İŞ hem kendi sitesinde hem de basında, "Manisa Soma’da yaşanan, ülkemiz tarihinin en büyük iş cinayetiyle ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun aldığı kararlar, daha önce teşkilatımıza duyurulmuştu. Buna göre Yönetim Kurulumuz 1 hafta süreyle tüm işyerlerinde yas ilan etmiş, 1 hafta boyunca tüm işyerlerinde üç dakika süreyle işin durdurularak saygı duruşunda bulunulması ve bu iş cinayetinin protesto edilmesini kararlaştırmıştı. Bu kararımız geçerliliğini korumakla birlikte, olayın boyutu, vahamet ve Cumhuriyet tarihimizin bu en büyük iş cinayeti nedeniyle, Yönetim Kurulumuz yarın (15 Mayıs 2014 Perşembe günü) tüm işyerlerinde 1 gün süreyle işi durdurma kararı almıştır. Konfederasyonumuza üye tüm işçilerimiz, sabah işyerlerine gidecek, şehit madencilerimiz için saygı duruşunda bulunacak ve bütün gün çalışmama haklarını kullanacaklardır." şeklinde hem komik hem de acınası bir bildiri yayınlamıştı. Koskoca(!) bir sendikanın aldığı bu karar tam bir yüz karasıdır. Böyle bir karar, ne tür bir korkunun, nasıl bir teslimiyetçiliğin ürünüdür, neyin diyetidir!? İşin bir başka yönü, bir sendika konfederasyonu böyle bir karar alıyor. SMS sendikacılığına geçen 4 nolu şube, konfederasyonun bu kararını neden SMS ile üyelerine duyurma gereği duymuyor? Her üyenin, basını, interneti takip etmek ne de ilgili kişilere telefon açıp bilgi almak gibi, ne bir görevi ne de imkanı yok.

kemal altun (kartal) - 17.7.2013 00:00:00

Sayın Altun, İSKİ İnsan Kaynakları ile imzaladığımız, İSKİ`de görevli memur ve sözleşmeli memur statüsünde çalışan personele %75 oranında indirim hakkı sağlayan protokol 10.04.2013 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu tarihten itibaren İSKİ`de görevli hiçbir personele, tesislerimizde %75 oranında indirim uygulanmamaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için kurumunuzun "İnsan Kaynakları" birimine başvurmanız gerektiğini bilgilerinize sunar, sağlık ve spor dolu günler dileriz. ________________________________________ Kimden: Kemal Altun [kaltun@iski.gov.tr] Gönderildi: 16 Temmuz 2013 Salı 15:44 Kime: İnfo Spor A.Ş. Konu: SAYIN GENEL MÜDÜRÜM İSKİ MEMURLARINA %75 İNDİRİM YAPILIYORDA NEDEN İSKİ İŞÇİSİNE İNDİRİM YAPILMIYOR GEREKENİ YAPILMASINI SAYGILARIMLA ARZ EDERİM

Hamit YILMAZ (Soğanlık) - 5.7.2013 00:00:00

Kokuşmuş,yerinden kalkmayan,üretmekten ziyade tüketen bir anlayışı olan mevcut yöneticileri ve bunlara destek veren sözde muhalif grupların sandığa gömülmesi için bütün DELEGE arkadaşlarımız sorumluluğunuzu yerine getireceğinizi umuyorum. Tamamen bağımsız olan BİRLEŞİK MUHALEFET`i desteklemek,yeni bir anlayışı desteklemek demektir. Tabana yayılan işçi anlayışını desteklemek demektir.

metin (İstanbul) - 20.6.2013 00:00:00

Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması

MADDE 19 – (1) İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.

(2) Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

(3) Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması hâlinde yeni üyelik bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

(4) Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

(5) İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve üst kuruluşlardaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği düşmez. Bu durumda işveren vekilinin kuruluş organlarındaki görevleri sona erer.

(6) Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalışmaya devam edenler ile kuruluş ve şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

(7) İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

(8) İşçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında görev almak üyeliği sona erdirmez.

(9) İşçi sendikası üyesinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemez.

(10) Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

(11) Üyeliğin kazanılması ile üyeliğin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Ali Haydar Atar (İstanbul) - 18.6.2013 00:00:00

GÜZEL ÜLKEMDE NELER OLUYOR son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar hepimizin malumudur adete herkes safını belirliyor .ülkemiz bunu hak etmiyor dış ve iç mihraklar bizim gençlerimiz eliyle ülkemizi yakıp yıkıyorlar bu nasıl bir kin ve nefretir anlamıyorum herkes bir şeylerden kendine vazife çıkarıyor. Daha önce terör örgütü eliyle yapılanlar bu defa bütün marjinal gurupların biraraya gelerek sahnelenmeye çalışılıyor.Bu sürece hiç gereği yoken bazı sendikalarda dahil oldular.Bana kalırsa tes-iş yönetimi bu olayları nasıl değelendiriyor görüşlerini açıklasınlar bizde ona göre hangi tarafta olduğumuzu bilelim.bizim sırtımızdan ağalık yapmak nasıl görmemiz lazım.Bizimde suratle taraf olduğumuzu bir şekilde göstermemiz gerekiyor.İşçilerin sırtından doyan doyana sendikacılığını bitirme zamanı gelmiştir

Yavuz ATLIHAN (Yavuz ATLIHAN) - 15.6.2013 00:00:00

Düzeltme! Arkadaşlar, Yönetim Kurulu Seçimleri 07/07/2013 Pazar Günü Yapılacaktır.

YAVUZHAN (Kağıthane) - 12.6.2013 00:00:00

Sevgili İşçi arkadaşlarımız; Şahsım ve Engin TÜRK kardeşimle birlikte görev yapmakta olduğumuz Kağıthane-Laboratuvar binasından bağımsız olarak seçimlere katıldık ve delege seçildik. Bizlere destek veren - vermeyen herkese buradan teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca; İ.S.K.İ. genelinde delege seçilmiş arkadaşlarımızı can-ı gönülden tebrik ederiz. Çok değerli işçi arkadaşlarımız; bildiğiniz gibi önümüzdeki 23/06/2013 pazar günü Tes-İş 2 nolu şube yönetiminin seçimleri var. Bu seçimler aslında biz işçileri gerçekten çok yakından ilgilendiren, sadece bizleri değil aslında ailemizi ve yakınlarımızı da ilgilendiren bir olay. Yakınlarımızı da ilgilendiren bir seçim çünkü seçilecek olan arkadaşların işverene karşı sahip olduğumuz mevcut haklarımızı korumak, iyileştirmek ve yeni haklar talep etmek, işçilerin menfaatlerini sonuna kadar savunmak gibi gerçekten çok önemli sorumlulukları olan bir göreve getirildiklerinin farkında olmaları gerekir.Eğer sendika yöneticileri; üyelerinin sosyal hak ve hukuklarını yeteri kadar aramaz, toplu sözleşme masasında kendilerinin de bir zamanlar işçi olduklarını unutur, görevde oldukları süre zarfında acaba işçi arkadaşlarımın ne tür sorunları var diye bir dertleri olmaz ise; lütfen yöneticilik yapmasınlar. Bırakın da bu işi gerçekten layıkı ile yapacak insanlar üstlensin.. Arkadaşlar; bu sendika işçilerin alın teri üzerine kuruludur, işçilerin aidatları ile ayakta durmaktadır.Eğer siz bu işçilerin haklarını her platformda arama zahmetinde bulunmaz iseniz, bunun vebali hem bu dünyada hemde ahirette ayağınıza dolaşır ve sizi gerçekten çok zor durumda bırakır. Sevgili İşçi kardeşlerimiz; Şahsım ve Engin TÜRK kardeşimiz ile birlikte yönetici seçimlerine yönetici adayı olarak katılacağımızı buradan sizlerle paylaşmak isteriz.Allahın izni ile görev gelir isek Allah korkusu olan bizler işçilerin tüm hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağımızı bilmenizi isteriz. Desteğiniz için şimdiden Teşekkür ederiz.

Halit Bozbey (İstanbul) - 31.5.2013 00:00:00

S.A Arkadaşlar Sendika başkanınız Sayın Muhammet beyin jubile töreninde dediği gibi ben yeni yani 1997 girişliyim eski sendikacılığı bilmem ama 1997 yılında çalışana,emekliye, memura o dönemin şartlarında koalisyon hükümeti yüzde yüzle yüzde üçyüz zam veren bir hükümeti yıkmak için bağlı bulunduğumuz konfederasyon beli guruplar anti demokratik oluşumlarla tencere tava çalıyordu.Ekmegin ekmeğin rengi ve fikri olamz ama o dönemi hatırlayanlar konfederasyonumuzun emeğin yani çalışanın hakkını veren bir hükümeti yıkmak için neler yaptığını iyi hatırlar.İskide kimle görüssen sendikadan memnun değil fakat herne hikmetse herseçimide sendika kazanıyor bunun bir cok faktörü var en barizi seçim kağıtlarında sendika delegeleri sıralı diğer muhalif gurup delegeler karışık olamsı vb... biz bu kargaşalara son vermek ve bitmiş olan sendikal anlayışı kökten değiştirmek için tüm işçi kardeşlerimizi ENERJİ İŞ sendikasına davet ediyoruz.Gelin hep birlikte sendikacılığı yeniden yapılandıralım.Herkese kolay gelsin

metin urak (kartal -soğanlık) - 29.5.2013 00:00:00

merhaba arkadaşlarım, mevcut şube yönetiminin bütün antidemokratik seçim uygulamalarıyla, bir delege seçimini geride bıraktık.bu yapıya rağmen , bir çok arkadaşımız delege çıkmayı başardılar.seçilen bütün delege arkadaşlarımıza çok büyük sorumluluk düşüyor.daha önceki ankette ,bu yönetimden yüzlere varan memnuniyetsizlik vardı.şu anda devam eden ankette ise tüm muhalif guruplar mevcut sendika yönetimine karşı birleşmeli mi diye soruluyor.sonuç ortada . bunun için arkadaşlar kişisel çıkarlarımızı ön plan da tutmuyorsak, gerçekten iski işçisinin geleceğini düşünüyor isek ben duygusunu dışarda bırakarak biz duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. seçimden önce bütün çabalarımıza rağmen büyük oranda birleşmeyi başaramadık. fakat bunun için geç kalmış değiliz.önümüzde yeni bir yönetim anlayışı oluşturmak için bir fırsat daha var.bütün iski işçisi ve delegelerden bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum.

Ekrem EROĞLU (İstanbul İSKİ) - 17.5.2013 00:00:00

Kıymetli arkadaşlar, dostlar ve aynı büyük resmin birbirinden farklı fırça darbeleri. Evet çok yakın zamanda gerçekleşecek olan sendikal seçimler, önce delege seçimleri daha sonra seçilen delegelerin yönetimi seçme süreci. “Bakıldığında olabilecek en demokratik yol. Aslında bu yol son derece güzel; ovalardan geçen orman kenarlarından kekik kokularından ve şırıl şırıl akan derelerin içine dalan çıkan bu güzel yola ellerimizle dikenler koyarız, hatta yer yer yolu o karanlık orman kuytularına sokmaya çalışırız, hatta yola ilk başta el ele çıktığımız, ilk adımları sarmaş dolaş attığımız o güzel arkadaşlarımızla yolculuk esnasında kavga ederiz hatta konuşmaz küseriz, yolculuk esnasında yol kenarındaki bizim nefsimize hitap eden çok güzel kokulu rengarenk lezzetli zehirli meyveler, çok şirin görünen ama son derece yırtıcı o küçük sevimli hayvanlar bize yaklaşır, bize zehirlerini zerk ederler ve bizim bu yolculuğumuzun karanlık orman köşelerinde bitmesine yada yolculuğumuzu bitirdiğimizde yolun sonunda bambaşka bir yaratığa dönüşmemize sebep olur. Ama ilk başta bu yolculuğa ne büyük heveslerle çıkmıştık, bizdik birdik beraberdik, hiç kimse karşımızda duramaz hiçbir ikram hiçbir imkan bizi birbirimizden ayıramazdı. Ve niyetimiz el ele başladığımız bu yolculuğu el ele bitirip bizi bu yolculuğa teşvik eden dostlarımıza yolun sonundaki o güzel kokulu ve meyvesi şifa, lezzeti dillere destan olan o büyük ağacının meyvelerini toplayıp dostlarımıza götürmekti, o ağacın dallarını budayıp köklerini çapalamaktı, şırıl şırıl akan buz gibi pınarların sularından arkadaşlarımıza da ulaştırmaktı onlarında bu imkanlardan faydalanmalarını sağlamaktı. Bu güzel cennet köşeyi değerlendiremeyenlere ve başkaları ile paylaşmayanlara inat bu güzellikleri artırarak tüm dostlarımızla paylaşmaktı. “Evet kıymetli dostlar her yolculuk gibi bu sendika seçimi yolculuğu da gördüğümüz yeni yerlerle bizi şaşırtacak, yolculuk esnasında yeni kıymetli insanlarla tanışmamızı sağlayacak, ve aslında en önemlisi de yola çıktığımız arkadaşları daha iyi tanımamızı sağlayacak. Bu seçim sürecinin tüm aday arkadaşlar için hayırlara vesile olmasını diler. Seçilecek delege arkadaşlara da İSKİ ye yakışır, şahsi menfaatini değil işçinin hakkını arayan bir sendika yönetimi seçmelerini Mevlamdan dilerim. Selam ve dua ile Ekrem EROĞLU

Sende Yaz
E-Bülten
Facebook
Web TV

Hakkımızda

Yaklaşık sekiz bin kişilik bu büyük ailede istedik ki; işçisiyle, memuruyla tüm kurum mensuplarının kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan olsun.
  • BİZE ULAŞIN

  • bilgi@isciler-iski.com

YukariCik